هیئت مدیره و مدیرعامل

 

معرفی هیئت مدیره مرکز راهبردی توسعه پایدار :

 

 

اعضای هیئت مدیره

سمت

سوابق و مسئولیت ها

1

حسین صدر

عضو و رئیس هیئت مدیره

 • رئیس موسسه فرهنگی انصار ولایت
 • رئیس هیئت مدیره  گروه شرکت های  تدبیر
 • رئیس هیئت مدیره موسسه پژوهشی اقتصاد مقاومتی
 • مدیر هماهنگی طرح های کلان شهرداری تهران
 • رئیس مرکز پژوهش های نظر سنجی و افکار سنجی صدر
 • ریاست اتحادیه واردکنندگان گوشت  کشور
 • مدیر مرکز مطالعات و بررسی های بازرگانی خاورمیانه
 • مشاور اجرایی فرماندار تهران

2

حسین عیوضلو

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

 • عضو هيأت مديره و معاون امور بین الملل بانك توسعه صادرات ايران
 • رئیس هیأت مدیره صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات شریف
 • عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
 • عضو هیئت مدیره موسسه پژوهشی اقتصاد مقاومتی
 • عضو هيئت شرعي نظام بانکي کشور
 • مدير پروژه ملي طرح اصلاح نظام بانکي کشور

3

علی اکبر عرب مازار

عضو هیئت مدیره

 • معاون وزیر اقتصاد و اموردارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 • رئیس هیئت مدیره بانک دی
 • ریاست دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
 • عضو هیئت مدیره موسسه پژوهشی اقتصاد مقاومتی
 • رئیس مرکز تحقیقات اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

4

مهدی صادقی شاهدانی

عضو هیئت مدیره

 • رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
 • ریيس دانشگاه علوم اقتصادی
 • عضو هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه پژوهشی اقتصاد مقاومتی
 • مدیر گروه تقاضای انرژی وزارت نيرو

5

محمد پژمان

عضو هیئت مدیره

 • شهردار مشهد مقدس
 • رئیس سازمان ملی زمین و ساختمان
 • عضو هیئت مدیره موسسه پژوهشی اقتصاد مقاومتی
 • دارای تحصیلات حوزوی تا سطح درس خارج