آدرس: تهران ، بلوار آفریقا، بالاتر از خیابان شهید دستگردی، کوچه بابک مرکزی، پلاک 12

کد پستی: 1917713914
تلفن: 2-88770630
فکس: 88791671