انرژی

نقشه راه و هدف تاسیس کارگروه انرژی مرکز راهبردی توسعه پایدار انجام پژوهش ها ،تحقیقات و مطالعات منتج به اقدامات کاربردی در حوزه آب ،برق ، نفت وگاز،انرژی خورشیدی و .... با بکارگیری خرد جمعی و تضارب افکار و آراء و استفاده از حضور مدیران و صاحبان فکر و اندیشه و تخصص و هم چنین استفاده از تجربیات و رهنمود های نمایندگان دستگاههای مرتبط با آن حوزه به جهت غنا و وزانت بیشتر دستاوردها و برون دادهای کارگروه مذکور  می باشد که در همین راستا برای پیاده سازی و اجرای برون دادها شرکت "پشتیبانی زیر ساختهای انرژی تدبیر "تاسیس شده است که مسئولیت  اجرای فاز تجاری و اجرایی مدل های طراحی شده و تجاری سازی ایده های ناب و پربازده تولید شده در کارگروه انرژی مرکز راهبردی می باشد.به طور کلی رئوس اهداف و فعالیت های مربوط به شرکت پشتیبانی زیر ساختهای انرژی تدبیر به شرح زیر می باشد:

  • انجام کلیه فعالیت‌ها در حوزه‌ی نفت و گاز شامل اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز، فرآوری، تجارت، انتقال، توزیع، نگهداری و فروش نفت خام و گاز و فرآورده‌های مربوطه در داخل و خارج از کشور و هرگونه اقدام مرتبط  
  •  کمک به تدوین سیاست­های کلی، راهبردی و مدیریتی در حوزه انرژی
  • انجام هرگونه اقدام بازرگانی و تجاری مجاز و قانونی در حوزه انرژی بویژه بستر سازی و ایجاد هماهنگی های لازم به منظور توسعه صادرات نفتی و پتروشیمی کشور
  • مدیریت پروژه بهینه سازی روشها و تعریف تشکیلات سازمانی ایجاد کنسرسیوم مدیریت تولید تامین مواد اولیه ارتباطات بین المللی در زمینه های مرتبط با راه اندازی کسب و کارهای اقتصادی و تولیدی در صنعت انرژی کشور
  • برگزاری همایش ها ،میزگردها و سمینارهای تخصصی علمی،بازرگانی و اقتصادی در سطح داخل و خارج از کشور با هدف تبیین و معرفی فرصت ها و جذب منابع و جلب نظر مدیران ،دانشمندان و صاحبان ایده و دانش فنی و دارندگان سرمایه برای حضور و توسعه و شکوفایی اقتصادی در کشور