پتروشیمی

  نقشه راه و هدف تاسیس کارگروه پتروشیمی مرکز راهبردی توسعه پایدار انجام پژوهش ها ،تحقیقات و مطالعات منتج به اقدامات کاربردی در حوزه پتروشیمی با بکارگیری خرد جمعی و تضارب افکار و آراء و استفاده از حضور مدیران و صاحبان فکر و اندیشه و تخصص و هم چنین استفاده از تجربیات و رهنمود های نمایندگان دستگاههای مرتبط با آن حوزه به جهت غنا و وزانت بیشتر دستاوردها و برون دادهای کارگروه مذکور  می باشد که در همین راستا برای پیاده سازی و اجرای برون دادها شرکت " توسعه و گسترش پتروشيمي خاورميانه "تاسیس شده است که مسئولیت  اجرای فاز تجاری و اجرایی مدل های طراحی شده و تجاری سازی ایده های ناب و پربازده تولید شده در کارگروه پتروشیمی مرکز راهبردی را بر عهده دارد.به طور کلی رئوس اهداف و فعالیت های مربوط به شرکت توسعه و گسترش پتروشيمي خاورميانه به شرح زیر می باشد:

  • کمک به تدوین استراتژی و نقشه راه توسعه پایدار صنعت پتروشیمی کشور با توجه به زنجیره ارزش این صنعت
  • سرمايه گذاري و هرگونه اقدام تجاري، صنعتي، خدماتي و توليدي در زمينه احداث و ايجاد ظرفيت هاي پالايشگاهي كوچک،متوسط و بزرگ در كشور  
  • انجام هرگونه اقدام بازرگاني و تجاري مجاز و قانوني در كشور بويژه بسترسازي و ايجاد هماهنگي هاي لازم بمنظور توسعه صادرات محصولات پتروشیمی كشور،
  • برگزاري همايش، ميزگرد، سمينار، مراسم هاي تشريفاتي، حضور در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي و يا برگزاري نمايشگاه در داخل و خارج از كشور د رجهت معرفی و تببین صنعت پتروشیمی