نقشه راه و هدف تاسیس کارگروه مالی و اقتصادی مرکز راهبردی توسعه پایدار انجام پژوهش ها ،تحقیقات و مطالعات منتج به اقدامات کاربردی در حوزه مالی و اقتصادی با بکارگیری خرد جمعی و تضارب افکار و آراء و استفاده از حضور مدیران و صاحبان فکر و اندیشه و تخصص و هم چنین استفاده از تجربیات و رهنمود های نمایندگان دستگاههای مرتبط با آن حوزه به جهت تحصیل غنا و وزانت بیشتر دستاوردها و برون دادهای کارگروه مذکور می باشد به طور کلی رئوس اهداف و فعالیت های مربوط به کارگروه مالی و اقتصادی مرکز راهبردی توسعه پایدار به شرح زیر می باشد:

 

  • مهندسی مالی و طراحی ابزارهای نوین :

مرکز راهبردی توسعه پایدار با تکیه‌ بر توان تخصصی کارشناسان خود و تجربیاتی که در تأمین مالی برای پروژه های بزرگ کشور و شرکت های بزرگ بورسی و غیر بورسی به دست آمده است پتانسیل طراحی ابزارهای مالی متناسب با شرایط شرکت ها و موقیعت های محیطی آنان را داراست .

  • تهیۀ برنامه ی کسب و کار و گزارش توجیهی:

 مرکز راهبردی توسعه پایدار،  با تکیه بر توان علمی و تجربی کارشناسان خود و همکاری و تعاملی که با شرکت های همسو و هم جهت دارد می تواند به شرکت ها و سازمان ها در تهیه و تنظیم طرح های کسب و کار و گزارشات توجیهی جهت نیل به اهداف متفاوت یاری رساند.

  • ارائه انواع مشاوره در خصوص تأمین مالی:

مرکز راهبردی توسعه پایدار با ارائه مشاوره و انجام رایزنی ها  و دیپلماسی های لازم در جهت شناسایی تامین کنندگان منابع مورد نیاز در عرصه داخلی و به خصوص عرصه بین المللی برای پروژه های خرد ،متوسط و کلان ،فضای مناسبی را جهت تامین مالی شرکت ها و سازمان ها فراهم می آورد.

  • پذیرش شرکت ها

مرکز راهبردی توسعه پایدار از طریق انجام تعاملات و رایزنی ها و ارتباطات لازم با شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران و هم چنین با همکاری شرکت های واسطه ای مالی ، با پذیرش شرکت‌ها در بازارهای موجود، براساس شرایط تعریف شده، بسترهای لازم جهت بهره‌گیری بنگاه‌های اقتصادی از فرصت‌های موجود را فراهم می نماید.

  • تجاری سازی دارایی های فکری :

مرکز راهبردی توسعه پایدار آمادگی دارد تا در زمینه تجاری سازی دارایی های فکری با سرمایه‏ گذاران مخاطره پذیر و یا صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر با حضور و استفاده از ظرفیت های عملی و اجرایی خود و همکاری که با شرکتهای مالی مرتبط دارد گام های مؤثری در زمینه توسعه و گسترش دانش های روز، بر دارد.

  • مدیریت دارایی و سرمایه گذاری:

یکی از خدمات مرکز راهبردی توسعه پایدار کمک به افراد در زمینه ی مدیریت سبد دارایی آنها می باشد. در این راستا مرکز راهبردی توسعه پایدار به افراد صاحب سرمایه، در مدیریت دارایی های خود از طریق مشاوره و برقراری ارتباط با شرکت های مالی واسطه ای مانند تامین سرمایه ها ،سرمایه گذاری ها و ... خدمات ارائه می نماید .