نقشه راه و هدف تاسیس کارگروه حمل و نقل و لجستیک مرکز راهبردی توسعه پایدار انجام پژوهش ها ،تحقیقات و مطالعات منتج به اقدامات کاربردی در حوزه حمل و نقل و ترابری با بکارگیری خرد جمعی و تضارب افکار و آراء و استفاده از حضور مدیران و صاحبان فکر و اندیشه و تخصص و هم چنین استفاده از تجربیات و رهنمود های نمایندگان دستگاههای مرتبط با آن حوزه به جهت غنا و وزانت بیشتر دستاوردها و برون دادهای کارگروه مذکور  می باشد که در همین راستا برای پیاده سازی و اجرای برون دادها شرکت " توسعه و تجهیز زیرساختهای حمل و نقل ترکیبی تدبیر "تاسیس شده است که مسئولیت  اجرای فاز تجاری و اجرایی مدل های طراحی شده و تجاری سازی ایده های ناب و پربازده تولید شده در کارگروه حمل و نقل و لجستیک مرکز راهبردی می باشد.به طور کلی رئوس اهداف و فعالیت های مربوط به شرکت توسعه و تجهیز زیرساختهای حمل و نقل ترکیبی تدبیر به شرح زیر می باشد:

 

 • واردات و صادرات و تامین و بازسازی کلیه تجهیرات ،ماشین آلات ،ادوات و نیارمندیهای لجستیکی ترکیبی و تجهیز و نوسازی لجستیکی چند وجهی
 •  تاسیس و احداث واحد های صنعتی ،تولیدی  وخدماتی مرتبط با حوزه مذکور و صنایع وابسته
 • برپایی و برگزاری نمایشگاه ها و همایش ها و سمینار ها و سایر مراسمات مختلف داخلی و خارجی در جهت معرفی و تبیین صنعت حمل و نقل و جذب و گسترش سرمایه های فکری و مادی فعال در این عرصه .
 • كاهش هزينه‌ها، اقتصادي نمودن فعاليت‌ها، افزايش بهره‌وري، توسعه كيفي منابع انساني و ارتقاء كيفيت خدمات در بخش حمل و نقل

 

 

نقشه راه و هدف تاسیس کارگروه بازرگانی و تجارت مرکز راهبردی توسعه پایدار انجام پژوهش ها ،تحقیقات و مطالعات منتج به اقدامات کاربردی و عملیاتی و اجرایی در حوزه بازرگانی و تجارت با بکارگیری ظرفیت خرد جمعی و تضارب افکار و آراء و استفاده از حضور مدیران و صاحبان فکر و اندیشه و تخصص و هم چنین استفاده از تجربیات و رهنمود های نمایندگان دستگاههای مرتبط با آن حوزه به جهت تحصیل غنا و وزانت بیشتر دستاوردها و برون دادهای کارگروه مذکور  می باشد که در همین راستا برای پیاده سازی و اجرای برون دادها و نتایج  شرکت " پشتیبانی امور کالا و تجهیزات تدبیر "تاسیس شده است این شرکت مسئولیت  اجرای فاز تجاری و عملیاتی مدل های طراحی شده و تجاری سازی ایده های ناب و پربازده تولید شده در کارگروه بازرگانی و تجارت مرکز راهبردی می باشد.به طور کلی رئوس اهداف و فعالیت های مربوط به شرکت  پشتیبانی امور کالا و تجهیزات تدبیر به شرح زیر می باشد:

 

 • تأمین ،تهیه و واردات کالای اساسی ،مواد اولیه مورد نیاز واحد های داخلی و اساسا تامین ،تهیه و واردات کالاهای مجاز و نیز صادرات کلیه کالاهای تجاری داخلی و نقش آفرینی به عنوان اولین EMCبخش خصوصی کشور
 • انجام هرگونه مأموریت تجاری و بازرگانی در حیطه وظایف و ماموریت ها و کارکردهای مصرح در موضوع فعالیت
 • تاسیس شعب داخلی و خارجی فاقد  نمایندگی های داخلی و خارجی
 • مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های تولیدی ،صنعتی ،خدماتی و عمرانی داخلی و خارجی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی
 • شرکت در مناقصات داخلی و خارجی
 • خرید سهام شرکت های مورد نظر (کالا و خدمات )برای شرکت
 • اخذ انواع وام و اعتبارات ریالی ،ارزی و اسنادی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی
 • مشارکت در زمنیه طرح ها و پروژه های در حوزه  فعالیت شرکت
 •  مشارکت در تاسیس شرکت های مختلف و انجام هرگونه فعالیت مجاز در راستای موضوع فعالیت شرکت

 

 

صنایع و معادن

نقشه راه و هدف تاسیس کارگروه صنایع و معادن مرکز راهبردی توسعه پایدار انجام پژوهش ها ،تحقیقات و مطالعات منتج به اقدامات کاربردی در حوزه صنایع و معادن با بکارگیری خرد جمعی و تضارب افکار و آراء و استفاده از حضور مدیران و صاحبان فکر و اندیشه و تخصص و هم چنین استفاده از تجربیات و رهنمود های نمایندگان دستگاههای مرتبط با آن حوزه به جهت غنا و وزانت بیشتر دستاوردها و برون دادهای کارگروه مذکور  می باشد که در همین راستا برای پیاده سازی و اجرای برون دادها شرکت " پشتیبانی و توسعه امور صنایع و معدن تدبیر "تاسیس شده است که مسئولیت  اجرای فاز تجاری و اجرایی مدل های طراحی شده و تجاری سازی ایده های ناب و پربازده تولید شده در کارگروه صنایع و معادن مرکز راهبردی می باشد.به طور کلی رئوس اهداف و فعالیت های مربوط به شرکت پشتیبانی و توسعه امور صنایع و معدن تدبیر به شرح زیر می باشد:

 

 • کمک به سیاستگذاری، تعیین خط مشی و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه اداره شرکت های حوزه صنعت و معدن در ابعاد ساختاری، سیستم‌ها و روش‌ها، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیروی انسانی
 • انجام کلیه اقدامات و فعالیت های خدمات تولیدی و مشارکت های قانونی به منظور توسعه حضور صنعت و معدن در فضای کسب و کار کشور
 • شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی برگزاری همایش ها ،سمینارها و اجلاس داخلی و خارجی در راستای معرفی و تبیین صنعت و فعالیت های شرکت در سطح داخلی و بین الملی

  نقشه راه و هدف تاسیس کارگروه پتروشیمی مرکز راهبردی توسعه پایدار انجام پژوهش ها ،تحقیقات و مطالعات منتج به اقدامات کاربردی در حوزه پتروشیمی با بکارگیری خرد جمعی و تضارب افکار و آراء و استفاده از حضور مدیران و صاحبان فکر و اندیشه و تخصص و هم چنین استفاده از تجربیات و رهنمود های نمایندگان دستگاههای مرتبط با آن حوزه به جهت غنا و وزانت بیشتر دستاوردها و برون دادهای کارگروه مذکور  می باشد که در همین راستا برای پیاده سازی و اجرای برون دادها شرکت " توسعه و گسترش پتروشيمي خاورميانه "تاسیس شده است که مسئولیت  اجرای فاز تجاری و اجرایی مدل های طراحی شده و تجاری سازی ایده های ناب و پربازده تولید شده در کارگروه پتروشیمی مرکز راهبردی را بر عهده دارد.به طور کلی رئوس اهداف و فعالیت های مربوط به شرکت توسعه و گسترش پتروشيمي خاورميانه به شرح زیر می باشد:

 • کمک به تدوین استراتژی و نقشه راه توسعه پایدار صنعت پتروشیمی کشور با توجه به زنجیره ارزش این صنعت
 • سرمايه گذاري و هرگونه اقدام تجاري، صنعتي، خدماتي و توليدي در زمينه احداث و ايجاد ظرفيت هاي پالايشگاهي كوچک،متوسط و بزرگ در كشور  
 • انجام هرگونه اقدام بازرگاني و تجاري مجاز و قانوني در كشور بويژه بسترسازي و ايجاد هماهنگي هاي لازم بمنظور توسعه صادرات محصولات پتروشیمی كشور،
 • برگزاري همايش، ميزگرد، سمينار، مراسم هاي تشريفاتي، حضور در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي و يا برگزاري نمايشگاه در داخل و خارج از كشور د رجهت معرفی و تببین صنعت پتروشیمی

 

نقشه راه و هدف تاسیس کارگروه انرژی مرکز راهبردی توسعه پایدار انجام پژوهش ها ،تحقیقات و مطالعات منتج به اقدامات کاربردی در حوزه آب ،برق ، نفت وگاز،انرژی خورشیدی و .... با بکارگیری خرد جمعی و تضارب افکار و آراء و استفاده از حضور مدیران و صاحبان فکر و اندیشه و تخصص و هم چنین استفاده از تجربیات و رهنمود های نمایندگان دستگاههای مرتبط با آن حوزه به جهت غنا و وزانت بیشتر دستاوردها و برون دادهای کارگروه مذکور  می باشد که در همین راستا برای پیاده سازی و اجرای برون دادها شرکت "پشتیبانی زیر ساختهای انرژی تدبیر "تاسیس شده است که مسئولیت  اجرای فاز تجاری و اجرایی مدل های طراحی شده و تجاری سازی ایده های ناب و پربازده تولید شده در کارگروه انرژی مرکز راهبردی می باشد.به طور کلی رئوس اهداف و فعالیت های مربوط به شرکت پشتیبانی زیر ساختهای انرژی تدبیر به شرح زیر می باشد:

 • انجام کلیه فعالیت‌ها در حوزه‌ی نفت و گاز شامل اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز، فرآوری، تجارت، انتقال، توزیع، نگهداری و فروش نفت خام و گاز و فرآورده‌های مربوطه در داخل و خارج از کشور و هرگونه اقدام مرتبط  
 •  کمک به تدوین سیاست­های کلی، راهبردی و مدیریتی در حوزه انرژی
 • انجام هرگونه اقدام بازرگانی و تجاری مجاز و قانونی در حوزه انرژی بویژه بستر سازی و ایجاد هماهنگی های لازم به منظور توسعه صادرات نفتی و پتروشیمی کشور
 • مدیریت پروژه بهینه سازی روشها و تعریف تشکیلات سازمانی ایجاد کنسرسیوم مدیریت تولید تامین مواد اولیه ارتباطات بین المللی در زمینه های مرتبط با راه اندازی کسب و کارهای اقتصادی و تولیدی در صنعت انرژی کشور
 • برگزاری همایش ها ،میزگردها و سمینارهای تخصصی علمی،بازرگانی و اقتصادی در سطح داخل و خارج از کشور با هدف تبیین و معرفی فرصت ها و جذب منابع و جلب نظر مدیران ،دانشمندان و صاحبان ایده و دانش فنی و دارندگان سرمایه برای حضور و توسعه و شکوفایی اقتصادی در کشور