چشم انداز

چشم انداز 2 ساله :

  • کسب جایگاه استراتژیست نخست ملی
  • ایفای نقش توسعه دهندگی و مدیریت راهبردی در ابر پروژه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در سطح کشور

 

چشم انداز 5 ساله :

  • احراز جایگاه نخست منطقه ای و در واقع نقش آفرینی به عنوان راهبرد نگار نمونه در پایان دوره
  • ایفای نقش توسعه دهندگی و مدیریت راهبردی در ابر پروژه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در سطح منطقه ای

 

 

مرکز راهبردی توسعه پایدار با هدف استفاده مدیریت شده از تخصص و توانائیهای حرفه ای معتبرترین شرکتهای مشاوره مدیریتی جهان تفاهم نامه ای را با شرکت مکنزی McKinsey & Company امضاء نموده که بر آن اساس مرکز راهبردی توسعه پایدار می تواند در صورت تمایل موضوع طرحهای راهبردی مبتنی بر توسعه پایدار خود را بطور موردی به اطلاع مکنزی رسانده و در صورت توافق مشترک بین مرکز و مکنزی، موضوع در قالب همکاری مشترک مورد اجرا و اقدام موثر قرار گیرد. البته مرکز راهبردی در این راستا از ظرفیت دیگر شرکتهای مشاوره ای معتبر بین المللی نیز بهره مند می باشد. ضمن اینکه در راستای توسعه و ارتقاء توانائی های داخلی موضوع تعلیم و آموزش کارشناسانی متخصّص، توانمند، خلاق و مسلط در حوزه مشاوره مدیریّت و توسعه از میان برگزیدگان و نخبگان دانشگاهی نیز در دستور کار مرکز راهبردی توسعه پایدار قرار گرفته که با استفاده از ظرفیت ارزشمند دانشگاه های مطرح کشور بویژه دانشگاه های صنعتی شریف، امام صادق (ع) و شهید بهشتی و... در حال انجام می باشد.