کشاورزی و دامپروری

نقشه راه و هدف تاسیس کارگروه کشاورزی و دامپروری مرکز راهبردی توسعه پایدار انجام پژوهش ها ،تحقیقات و مطالعات منتج به اقدامات کاربردی در حوزه کشاورزی و دامپروری بکارگیری خرد جمعی و تضارب افکار و آراء و استفاده از حضور مدیران و صاحبان فکر و اندیشه و تخصص و هم چنین استفاده از تجربیات و رهنمود های نمایندگان دستگاههای مرتبط با آن حوزه به جهت غنا و وزانت بیشتر دستاوردها و برون دادهای کارگروه مذکور  می باشد که در همین راستا برای پیاده سازی و اجرای برون دادها شرکت "پشتیبانی و توسعه زیرساختهای کشاورزی و دامپروری تدبیر" تاسیس شده است که مسئولیت  اجرای فاز تجاری و اجرایی مدل های طراحی شده و تجاری سازی ایده های ناب و پربازده تولید شده در کارگروه کشاورزی و دامپروری مرکز راهبردی می باشد.به طور کلی رئوس اهداف و فعالیت های مربوط به کارگروه کشاورزی و دامپروری مرکز راهبردی توسعه پایدار به شرح زیر می باشد:

 

  • تاسیس ، راه اندازی و مدیریت مجتمع های کشت و صنعت داخلی و خارجی ،کشت فراسرزمینی و درون سرزمینی
  • صادرات و واردات محصولات کشاورزی  وباغی ،انواع کود و سموم و انواع ماشین آلات ،ادوات و تجهیزات مرتبط
  • سرمایه گذاری یا مشارکت مدنی و حقوقی در امر ایجاد، خرید، توسعه وتکمیل، نوسازی وبازسازی و اداره و بهره‏‏ برداری و اجاره انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی، زمین و ابنیه، ماشین آلات و ادوات در رشته های کشاورزی و آبیاری زراعت و باغبانی، صنایع تبدیلی و تکمیلی غذایی، تأسیسات نگهداری دام و طیور و شیلات
  • انجام کلیه فعالیت های دامپروری و کشاورزی و خدمات و صنایع وابسته از قبیل تاسیس و راه اندازی مجتمع های کشت و صنعت داخلی و خارجی ،
  • برپایی و برگزاری نمایشگاه ها و همایشها و سمینارها مرتبط با موضوع فعالیت
  • ارائه مشاوره در زمینه مدیریت و تاسیس واحد های صنعتی و فرآوری و صنایع تبدیلی دامی و وکشاورزی و صنایع لبنی