ارتباطات و فناوری اطلاعات

نقشه راه و هدف تاسیس کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مرکز راهبردی توسعه پایدار انجام پژوهش ها ،تحقیقات و مطالعات منتج به اقدامات کاربردی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بکارگیری خرد جمعی و تضارب افکار و آراء و استفاده از حضور مدیران و صاحبان فکر و اندیشه و تخصص و هم چنین استفاده از تجربیات و رهنمود های نمایندگان دستگاههای مرتبط با آن حوزه به جهت غنا و وزانت بیشتر دستاوردها و برون دادهای کارگروه مذکور  می باشد که در همین راستا برای پیاده سازی و اجرای برون دادها شرکت " پشتیبانی تجهیز و توسعه ارتباطات و فن آوری تدبیر "تاسیس شده است که مسئولیت  اجرای فاز تجاری و اجرایی مدل های طراحی شده و تجاری سازی ایده های ناب و پربازده تولید شده در کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مرکز راهبردی می باشد.به طور کلی رئوس اهداف و فعالیت های مربوط به شرکت پشتیبانی تجهیز و توسعه ارتباطات و فن آوری تدبیر به شرح زیر می باشد:

 

  • واردات و صادرات كليه كالاها، محصولات، ماشين آلات، تجهيزات و ادوات مجاز بويژه مربوط به حوزه ارتباطات و فن آوري اطلاعات و کلیه تجهیزات و ملزومات انواع شبکه های مخابراتی
  • مديريت زنجيره تأمين و مديريت دانش و زمان و نيز پشتيباني از طرح ها و پروژه هاي آي سي تي )خدمات، زيرساخت وتجهيزات(
  • طراحی ،ساخت ،تهیه و و تولید انواع محصولات  و کالاهای حوزه ارتباطات و فن آوری اطلاعات بصورت خدمات و یا زیرساخت ،تجهیز نرم افزاری و سخت افزاری در حوزه فوق و زیر گروه ها و حوزه های مرتبط و صنایع و بخش های وابسته ،
  • برگزاری نمایشگاه ها و همایش ها و برپایی مراسم داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت