سلامت و بهداشت

نقشه راه و هدف تاسیس کارگروه سلامت و بهداشت مرکز راهبردی توسعه پایدار انجام پژوهش ها ،تحقیقات و مطالعات منتج به اقدامات کاربردی در حوزه سلامت و بهداشت با بکارگیری خرد جمعی و تضارب افکار و آراء و استفاده از حضور مدیران و صاحبان فکر و اندیشه و تخصص و هم چنین استفاده از تجربیات و رهنمود های نمایندگان دستگاههای مرتبط با آن حوزه به جهت غنا و وزانت بیشتر دستاوردها و برون دادهای کارگروه مذکور  می باشد که در همین راستا برای پیاده سازی و اجرای برون دادها شرکت " پشتيباني و توسعه زيرساخت هاي بهداشت و درمان تدبير "تاسیس شده است که مسئولیت  اجرای فاز تجاری و اجرایی مدل های طراحی شده و تجاری سازی ایده های ناب و پربازده تولید شده در کارگروه سلامت و بهداشت مرکز راهبردی می باشد.به طور کلی رئوس اهداف و فعالیت های مربوط به شرکت پشتيباني و توسعه زيرساخت هاي بهداشت و درمان تدبير به شرح زیر می باشد:

 

  • کمک به تهيه، تدوين، تبيين و اجراي برنامه هاي توسعه اي كلان و طرح هاي جامع حوزۀ بهداشت و درمان
  • سرمایه گذاری در زمینه خرید و نوسازی تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی
  • کمک به ايجاد و تقويت زيرساخت‌هاي مورد نياز براي توليد فرآورده‌ها و مواد اوليه دارويي، واكسن، محصولات زيستي و ملزومات و تجهيزات پزشكي داراي كيفيت و استاندارد بين‌المللي
  • سرمايه گذاري در طراحي، ساخت، تجهيز و راه اندازي بيمارستان و واحدهاي خدمات درماني و مراكز تشخيصي سلامت و بهداشت در سراسر كشور،
  • ارائه راهکار های مدیریتی و مشاوره ای در زمینه خرید ،تجهیز ،تکمیل و راه اندازی واحد های درمانی و خدماتی